Villkor för hunden.

1. Dagiset förbinder sig att vårda hunden på bästa sätt, genom att motionera och aktivera den, låta den vara delaktig i den sociala gemenskapen med andra hundar och personal. Dagiset förbinder sig dock inte att kunna fullfölja sin uppgift vid sådana fall som klassas som Force Majure, tex vid brand.

2. Hunden bör vara liv-och veterinärvårdsförsäkrad. Vid olycka där hunden skadas, skadar annan hund eller förolyckas gäller hundens egen försäkring.

3. Vid olycka då hundägare eller kontaktperson ej kan nås har dagispersonal rätt att ta hunden till veterinär för behandling.

4. Hunden skall vara vaccinerad mot parvo, hcc och valpsjuka, gärna även mot dphhi – kennelhosta. Hunden skall vara avmaskad, fri från skabb och annan ohyra och vara fullt frisk. Vid sjukdom/sjukdomstecken skall personalen på dagiset underrättas.

5. Om hunden visar sig vara omöjlig i hundgruppen och mot personal, t ex aggressivitet eller annat onormalt beteende kan hunden avvisas från dagiset.

OBS: Aggressiva hundar tagas ej emot.

6. Dagiset fråntar sig allt ansvar vad gäller löptikar och de följder som kan uppstå p.g.a. löptikars tillstånd. Löptikar lämnas på ägarens ansvar. Vi rekommenderar att löptikar, om möjligt, hålls hemma i minst tre veckor.

7. Dagiset åtar sig att vara observant på hundens fysiska och psykiska hälsa. Hund med smittsam sjukdom hålls hemma, i övrigt utförs medicinering på begäran. Om hunden har smutsat ner sig på dagiset så duschas den.

8. Utfordring av hund utförs på begäran med medtaget foder.

9. Dagiset rekommenderar hundägare att ej låta sina hundar vistas på dagiset mer än 2 timmar efter att personalen har åkt hem.