Priser

Heltid: 1925 kr / månad.

Inskolning: 1500 kr (max 1 månad)

Dagstaxa vid tillfällig passning: 200 kr / dag.